CERTIFIKATI

Svi naši proizvodi posjeduju međunarodne i domaće certifikate, potrebne za sigurno korištenje i stavljanje proizvoda na tržište, u skladu sa zakonskim propisima, te mišljenjem Agencije za medicinske proizvode, kao i ovlaštenih ispitnih ustanova.