OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja-Hr

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Uvjeti poslovanja  Bioproduct International d.o.o.  sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO) te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu Članka 57. ZZP-a.
Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja. 

KUPAC – Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja naručuje proizvode na području Republike Hrvatske, bez obzira na kojoj destinaciji će se izvršiti isporuka, preko dostavne službe prodavatelja, kurirske službe ili njegovih partnera. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. 

POTROŠAČ – Potrošač je u smislu Zakona o zaštiti potrošača svaka fizička ili pravna osoba koja sklapa pravni posao- narudžbu robe od prodavatelja. 

PRODAVATELJ – Prodavatelj je Bioproduct International d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Hribarov prilaz 6/A, MBS 080895762, OIB 95700429784, MB 4171519.. 

CIJENE – Sve cijene izražene su u valuti (EUR) za krajnjeg Kupca (PDV je uključen u cijenu). Plaćanje se vrši isključivo u kunskoj protuvrijedenosti po prodajnom tečaju Narodne Banke Hrvatske na dan isporuke robe. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe robe, te potpisom ugovora Kupac zadržava pravo na te uvjete do realizacije narudžbe, prema uvjetima na ugovoru . Kupac koji je potpisom ugovora i kupnjom ostvario pravo na posebne, prezentacione uvjete kupnje, to pravo zadržava godinu dana, od dana prve narudžbe, za sve ostale proizvode iz programa Prodavatelja. 

NARUČIVANJE I PREUZIMANJE – Naručivanje proizvoda se vrši putem kupoprodajnog ugovora, a čiji su sastavni dio Opći uvjeti poslovanja. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje da je upoznat sa svim tehničkim karakteristikama, kao i izgledom, bojom i dizajnom, količinom i cijenom naručenih proizvoda, te da temeljem istih nije doveden u zabludu. Isporuka robe se vrši na adresu prodavatelja. U slučaju da kupac ima bilo kakve primjedbe na količinu, kvalitet ili bilo koju drugu primjedbu, dužan je to naglasiti kod preuzimanja robe, te se naknadne reklamacije po toj osnovi neće uvažiti. Kupac ima pravo na jednu besplatnu dostavu, u dogovoru sa prodavateljem. Ukoliko kupac iz opravdanih razloga ne može preuzeti proizvod u prvougovorenom terminu, može zatražiti odgodu prvougovorenog termina maksimalno 30 dana, uz uplatu rate u vrijednosti 10%  od naručene robe.  

AKONTACIJA-ODUSTATNINA – Prodavatelj može kod sklapanja ugovora zatražiti uplatu akontacije kao odustatnine(Zakon o obveznim odnosima) za naručenu robu. Akontacija kao odustatnina se uračunava i umanjuje od preostalog iznosa za naplatu. Uplaćena akontacija kao odustatnina  se priznaje kao predujam za naknadno preuzimanje robe, u roku godinu dana, unutar kojeg roka kupac može zatražiti isporuku neisporučenih proizvoda, po uvjetima koji su vrijedili na dan potpisivanja ugovora, po cijeni umanjenoj za vrijednost uplaćene akontacije kao odustatnine. 

PLAĆANJE – Plaćanje proizvoda je moguće izvršiti putem uplate na račun prodavatelja, uz prethodno preuzetu ponudu ili uplatnicu sa svim potrebnim podacima prodavatelja, putem gotovinskog plaćanja prilikom preuzimanja robe, putem kreditnih kartica, bankovnih kredita ili virmanski.U slučaju plaćanja kreditnim karticama, kupac preuzima plaćanje naknade kartičnim kućama, koje su određene posebnim ugovorima između izdavatelja i korisnika kartice, a za čiju visinu ili nepoznavanje ugovornih obaveza prodavatelj ne preuzima bilo kakvu odgovornost. 

PRETHODNA OBAVIJEST – Potvrda narudžbe zajedno s ovim Uvjetima poslovanja predstavlja Prethodnu obavijest u smislu Članka 57 ZZP-a. 

POTVRDA PRETHODNE OBAVIJESTI -Kupac je potpisom ovog kupoprodajnog ugovora suglasan sa uvjetima poslovanja koji predstavljaju sastavni dio ovog Kupoprodajnog ugovora kao i primitkom obavijesti o raskidu ugovora u smislu Članka 57. ZZP-a. 

REKLAMACIJE /RASKID UGOVORA / ZAMJENA-POVRAT ROBE / – Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenih proizvoda provjeriti eventualna oštećenja pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, izuzev kada je kupac obaviješten da se uslijed nedostatka proizvoda na skladištu ili otkazivanja transakcije isti ne može isporučiti uz ostale proizvode iz narudžbe, kupac može na vlastiti pristanak preuzeti takvu, nekompletnu narudžbu, a prodavatelj se obvezuje u najkraćem mogućem roku izvršiti dostavu razlike naručenih proizvoda. 

Kupac ima pravo raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija prodavatelja u roku od 14 dana. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu. Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme ako je obavijest o raskidu upućena unutar roka iz ovoga članka. Ukoliko kupac raskine ugovor nakon isteka zakonski predviđenog roka,  dužan  je platiti  20%  iznosa od vrijednosti narudžbe. Ukoliko kupac ne preuzme proizvod u dogovorenom roku, a naknadni termin dostave nije odobren od strane prodavatelja, smatrat će se da je kupac svojevoljno raskinuo kupoprodajni ugovor. 

Kupac ima pravo na zamjenu proizvoda koji posjeduju određene nedostatke, uz prethodnu najavu Prodavatelju, a koji se ne mogu popraviti. Svi detalji su pojašnjeni u Jamstvenom listu, koji kupac preuzima zajedno sa proizvodima. Prodavatelj nije dužan primiti pošiljku s otkupninom ili pošiljke koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja.Povrat ispravnog proizvoda od strane Kupca nije moguć. U slučaju da Prodavatelj odobri povrat proizvoda Kupcu, može zadržati 20%  od naplaćenog iznosa . 

RJEŠAVANJE SPOROVA – Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan jesud prema ZZP-u.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU – Bioproduct International d.o.o.  se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici poduzećai poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.  

PRIMJEDBE I PRIGOVORI – Sukladno čl. 8 ZZP, svoje pisane prigovore ili upite oko rukovanja i korištenja proizvoda možete poslati  na e-mail: prodaja@bioproduct.hr, adresu Bioproduct International d.o.o., Hribarov prilaz 6/A, fax:01/66 02 938, poštom ili osobno.
Na sve vaše primjedbe, upite i prigovore odgovorit ćemo najkasnije u  roku od 15 dana..